ขั้นตอนการปลูกสร้าง


10 ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน

“สำหรับขั้นตอนการก่อสร้างจะเกี่ยวข้องกับลำดับขั้นตอนการเก็บงวดงานตามสัญญาจ้าง ดังนั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเตรียมงบประมาณก่อนการก่อสร้างเพื่อการสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ”

1.ทำสัญญาก่อสร้าง
2.เตรียมแบบก่อสร้าง พร้อมยื่นอนุญาตปลูกสร้าง
3.งานวางผังและตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
4.งานเทเสาชั้นล่าง คานชั้นบนและพื้นคอนกรีตเทกับชั้นล่างแล้วเสร็จ
5.งานหลังคาและโครงหลังคา งานก่ออิฐ 50 % หรือ มุงหลังคารอบบน แล้วเสร็จ
6.งานก่ออิฐผนัง 100% ตามผนัง 50% หรืองานมุงหลังคารอบบนแล้วเสร็จ
7.งานเดินท่อไฟฟ้า ฉาบผนังภายใน โครงเคร่าฝ้าเพดานภายในแล้วเสร็จ
8.งานฉาบผนังภานนอก งานปูกระเบื้องผนัง และงานฝ้าเพดานภายใน - ภายนอกแล้วเสร็จ
9.งานติดตั้งอลูมิเนียม งานสุขภัณฑ์ งานทาสี
10.เก็บงานแล้วเสร็จ